Privacybeleid

De beheerder van uw persoonsgegevens is Prefab Veranda Polska Sp. z o.o.

Hoofdzetel :

KRS : 0000413031

BTW nr. intracommunautair : PL 5170358826

Contact: Wim Peeters

Tel: (48) 17 864 00 29

Per e-mail: info@prefabveranda.com

PREFAB VERANDA POLSKA SP. Z O.O.

36-002 Jasionka

Tajęcina 112

Prefab Veranda Polska maakt gebruik van de bestandscookies. Meer informatie vindt u in Cookiebeleid.

In verband met zijn bedrijfsactiviteiten verzamelt en verwerkt de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens in overeenstemming met relevante regelgeving, waaronder met name met de AVG, en met daarin opgenomen beginselen van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de transparantie van de gegevensverwerking, in het bijzonder stelt hij u altijd op de hoogte van de verwerking van gegevens bij het verzamelen ervan, inclusief kennisgeving over het doel en de juridische gronden van de verwerking – bijv. bij het sluiten van een overeenkomst voor de verkoop van goederen of diensten. De  beheerder zorgt ervoor dat gegevens alleen worden verzameld voor zover dat nodig is om een aangegeven doel te bereiken en alleen worden verwerkt zolang het nodig is.

De persoonsgegevens zijn en blijven confdentieel.

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar gegevens te inspecteren, te laten wijzigen of de toestemming voor de verwerking in te trekken.

De beheerder kan gecontacteerd worden via e-mail: info@prefabveranda.com of per post naar het correspondentieadres 36-002 Jasionka, Tajęcina 112.