Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prefab Veranda Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcina 112, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413031, NIP: 5170358826, zwana dalej Spółka.

Kontakt :

Tel : (+48) 17 864 00 29

E-mail: info@prefabveranda.com

36-002 Jasionka

Tajęcina 112

Prefab Veranda Polska korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.prefabveranda.com.

Uwagi

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Dane użytkowników są i pozostaną poufne.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, może zażądać ich zmiany lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@prefabveranda.com lub adres korespondencyjny Tajęcina 112, 36-002 Jasionka.

Prefab Veranda Polska używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.