Prawa autorskie

Zawartość strony, w tym tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie, stanowią prawnie zastrzeżoną własność intelektualną Spółki i jest prawnie chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Możliwe jest pobieranie informacji ze strony, jednak Spółka zachowuje wszelkie prawa do treści podanych na stronie albo informacji, na które powołano się na stronie.

Kopiowanie, modyfikacja, udostępnianie rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym. Prośby o zgodę na wykorzystanie treści podanych na stronie prosimy kierować mailem na adres: info@prefabveranda.com

Wszystkie znaki towarowe, logo firmowe i symbole wyświetlane na stronie stanowią własność Spółki lub firm partnerskich współpracujących ze Spółką i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Niektóre zdjęcia umieszczone na stronie są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów Spółka nie gwarantuje, że użycie materiałów wyświetlonych na stronie nie narusza praw innych podmiotów.

Informacje podane na stronie mają charakter informacyjny, a nie prawnie wiążący. W celu uzyskania szczegółowych danych technicznych dotyczących naszych produktów, proszę się kontaktować z naszym Działem Sprzedaży.

Wszyscy użytkownicy strony otwierają ją i używają na własną odpowiedzialność. Spółka nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne, wynikające z wejścia użytkownika na stronę, używania lub niemożności używania strony, za błędy lub przeoczenia w jej zawartości, ani za treści zewnętrznych stron, do których linki i odwołania znajdują się na naszej stronie.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane dostępne na stronie były poprawne i aktualne.

Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszą notą prawną. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.