Współpraca

Poszukujemy partnerów biznesowych, gotowych sprostać strategii sprzedażowej “Prefab Veranda concept”. Zainteresowane firmy powinny dążyć do osiągnięcia pewnego poziomu sprzedaży ok. 20- konstrukcji rocznie (dachów dla ogrodów zimowych). Poczyniliśmy takie założenia mając na uwadze :

    1.  Sprawną organizację pracy, regularne kontakty z naszymi partnerami oraz szkolenia dla naszych odbiorców i ich sprzedawców. Szkolenia te organizowane są nieodpłatnie .
    2. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, jesteśmy na etapie opracowywania platformy cyfrowej gdzie zamieszczamy materiały produktowe, oraz instruktażowe by w przyszłości umożliwić szkolenia on-line.
    3. Zapewnienie regularnych transportów i dobrze zorganizowanej logistyki dostaw do naszych odbiorców.